Jaka Železnikar

Pesnik, eden pionirjev spletne umetnosti/literature, programer

Projekti » označeni z 'vizualna poezija' (10 projektov)

a b c d

april 2009
Ključne besede: · ·
Tehnologije: · ·

» Odpri a b c d

Kinetična/odzivna vizualna e-pesem.

Pesem za 莫海伦

december 2007 — januar 2008
Ključne besede: · ·
Tehnologije: · · ·

» Odpri Pesem za 莫海伦

Komputacijska spletna vizualna pesem, dodatek za Firefox.

Spletna stran in dodatek vključujeta kitajske pismenke. Če namesto pismenk vidite □□□, ??? ali soroden izpis, vaš operacijski sistem nima nameščene ustrezne črkovne družine. Namestitev slednje odpravi nepravilnost.

Pesem za 莫海伦 je dodatek (manjši program, ki pregledovalniku doda nove možnosti). Namesti se kot dodatna orodna vrstica. Pesem za 莫海伦 se lahko sproži na kateri koli spletni strani. Ob tem stran počasi, element za elementom, postaja vse bolj bela. Proces je zaključen, ko je spletna stran popolnoma bela. To okvirno traja od minute do treh.

Pesem za 莫海伦 je komputacijska vizualna pesem o prehodnosti in minljivosti stvari in razmerij.

Črke · Letters · 字母 ( v. 2.0)

Februar/maj 2007
Ključne besede: · ·
Tehnologije: · · ·

» Odpri Črke · Letters · 字母 ( v. 2.0)

Spletna vizualna pesem — razširitev, dodatna orodna vrstica za pregledovalnik interneta Firefox. (dopolnjena različica, verzija 2.0)

Spletnim stranem je dodana animirana 3D abeceda, ki se odziva na tipkanje. Črke je tudi možno premikati preko strani.

Črke · Letters · 字母

september 2006
Ključne besede: · ·
Tehnologije: · · ·

» Odpri Črke · Letters · 字母

Spletna vizualna pesem — razširitev, dodatna orodna vrstica za pregledovalnik interneta Firefox (prva verzija).

Spletnim stranem je dodana animirana 3D abeceda, ki se odziva na tipkanje.

Poem for Echelon

oktober 2001
Ključne besede: · ·
Tehnologije: · · ·

» Odpri Poem for Echelon

Poem for Echelon generira raznolike vizualno-besedilne strukture v katere naključno vstavlja besede, ki bi lahko bile sumljive sistemu Echelon, veliki infrastrukturi za skeniranje vsebin poslanih preko interneta. Uporabnik lahko kopira in prilepi generirano besedilo v e-mail in ga pošlje. Echelon bo morda zaznal poslano pesem in tako imel dodatno, nepotrebno delo. Cilj tovrstne aktivnosti je protest proti nadzorovanju zasebne komunikacije s strani obveščevalnih služb tudi če za to ne obstaja utemeljen razlog.

Po drugi strani lahko uporabnik zgolj spremlja vizualno-besedilno estetiko pesmi. Pesem se nanaša na vizualno poezijo, ascii in konceptualno umetnost ter na nenasilno obliko prostesta znano kot 'sit-in'.

Delo je dostopno zgolj v angleškem jeziku.

Asciidarij

marec 2001
Ključne besede: · · ·
Tehnologije: · · ·

» Odpri Asciidarij

...

Typescape Quick

avgust 2000
Ključne besede: · ·
Tehnologije: · ·

» Odpri Typescape Quick

... v angleščini

Typescape!

januar 2000 - junij 2000
Ključne besede: · · ·
Tehnologije: · · ·

» Odpri Typescape!

... v angleščini

Type! - Interactive Audio-Visual Typing Machine for Love Letters

september 1999
Ključne besede: · ·
Tehnologije: ·

» Odpri Type! - Interactive Audio-Visual Typing Machine for Love Letters

... v angleščini

Type! - Interactive Audio-Visual Typing Machine for Love Letters (first version)

avgust 1999
Ključne besede: · ·
Tehnologije: ·

» Odpri Type! - Interactive Audio-Visual Typing Machine for Love Letters (first version)

... v angleščini