Črke · Letters · 字母

Spletna vizualna pesem · On-line visual poem · 网上视觉时


Zahteva · requirement · 需求: Firefox

Razširitev za Firefox · Firefox extension · Firefox 扩展
Namesti · Install · 安装工具栏  (1308 KB)

O · About · 关于

Slovensko
Razširitev spletnim stranem doda kombinacijo slovenske in angleške abecede iz animiranih 3D èrk.
Vidnost posameznih črk se spreminja, ko tipkate.
Razširitev lahko vključite ali izključite, slednje omogoča običajno pregledovanje spleta.
English
This Firefox extension adds a combination of 3D animated Slovene and English letters of the alphabet to any webpage.
The individual letters appear or disappear as you type.
The extension can be turned on or off, at which the latter enables you to experience normal browsing.
中文
“字母”扩展把活动立体斯英字母表加给你所上的网页。
你打字就改变个个字母的可见性。
这个扩展有开关按钮。扩展关上的时候你可以随便平静网上浏览。

Primer · example · 例子

www.google.si
www.google.si + Črke · Letters · 字母

www.google.si + Črke · Letters · 字母
+ nekaj tipkanja · some typing · 打一些字以后

Črke · Letters · 字母

September 2006 · 2006 年 9 月

Avtor · author · 作者: Jaka Železnikar, jaka.org
Prevod v kitajščino · Chinese translation · 中文译文: Helena Motoh
Prevod v angleščino · English translation · 英文译文: Sunčan Patrick Stone
Ikone · icons · 图标: Mark James.

Zahteva · requirement · 需求: Firefox 1.5 - 2.0.0.*