Ascii Kosovel: Kosovel: vzorčen, Natipkaj portret, Biografski portret

jaka.org | Arhivska stran. Projekt je bil narejen za spletni portal kosovel.org.

Ascii Kosovel


Povezave na posamezno delo se odprejo v lastno okno.

O Ascii Kosovelu

Leta 2004 smo obeleževali 100. obletnico rojstva Srečka Kosovela. Eden temu posvečenih dogodkov je bil virtualni spomenik Srečku Kosovelu, izpeljan v obliki spletnega portala, ki ga je organizirala družba Mobitel. Povabljen sem bil, da za portal naredim spletno delo posvečeno Srečku Kosovelu in njegovi poeziji.

Novembra 2004 sem naredil sklop Ascii Kosovel, ki vsebuje dela: Kosovel: vzorčen, Natipkaj portret in Biografski portret. Gre za dela računalniške literarnosti, ki izhajajo iz Kosovelove poezije, njegovih biografskih podatkov in portreta, ki ga je izdelal Avgust Černigoj (Portret Srečka Kosovela, 1926, linorez). Izbor gradiva je programsko manipuliran, predvsem s postopki generativnosti in interaktivnosti.

Srečko Kosovel

Rojen v Sežani, 18. 3. 1904 — umrl 27. 5. 1926 v Tomaju. Pesnik, ki je s svojim delom močno so- in preoblikoval takratne knjižne smernice. Danes velja za enega najpomembnejših slovenskih literarnih avantgardistov, predvsem zaradi svojih pesniških konstrukcij, ki jih je poimenoval Konsi. Poleg njegovega dela v konstuktivistični poetiki, je cenjeno tudi njegovo konstruktivističnemu predhodno ustvarjanje v impresionistični in ekspresionistični poetiki. Ob poeziji je pisal tudi pesmi v prozi, črtice, eseje in literarne kritike. Kosovel za življenja ni dočakal izida svoje pesniške zbirke. Njegova konstruktivistična poezija je bila objavljeni šele leta 1967 (Integrali).

Več o Kosovelu v Wikipediji.

Virtualni spomenik Srečku Kosovelu — Integralni portal Kosovel.org

Virtualni spomenik Srečku Kosovelu je bil od 30. novembra 2004 dosegljiv na spletnem naslovu www.kosovel.org, v obliki integralnega portala kot vrhunca projekta Vizionarji, s katerim je družba Mobitel obeležila 100. obletnico pesnikovega rojstva. Portal je vseboval obsežno bazo podatkov in interpretacij Kosovelovega življenja in dela. Več o portalu v Mobitelovem sporočilu za javnost: Integralni portal za Srečka Kosovela (29. november 2004).

Portal je bil dostopnen do maja 2006, nato ga je družba Mobitel umaknila s spleta.

ASCII in ASCII Art

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) je, poenostavljno povedano, način, kako računalniki prikazujejo črke in druge tipografske znake.

ASCII Art

V poznih 1970-tih se pojavi ASCII Art (Ascii umetnost). ASCII definira 95 natisljivih znakov in 33 ukaznih (npr. prehod v novo vrstico). ASCII Art označuje tvorbo podob iz teh znakov, ki delno nastane zaradi nezmožnosti takratne računalniške opreme, da bi prikazovala grafiko. Kasneje se termin uporablja splošneje, za vse oblike izdelovanja podob s pomočjo črk in drugih tipografskih znakov. Z izboljšanjem tehničnih možnosti grafičnega prikaza ASCII Art začne zamirati, prevzamejo pa ga različne računalniške subkulture in del avtorjev spletne umetnosti.

Več o ASCII-ju in Ascii umetnosti lahko preberete v Wikipediji (v angleščini).

O tej strani

Stran je bila postavljena 15. februarja 2007.