Mojca Pelcar — Šarf

Napis nad mestom

Pesniška zbirka


Z Napisom nad mestom je slovenska poezija bogatejša za novo, izvirno delo. — dr. J. Ericsson


Mojca Pelcar - Šarf: Napis nad mestom, naslovnica knjige
Naslovnica knjige Napis nad mestom.


Spremna beseda dr. Jerneje Ericsson

Mojco Pelcar — Šarf, eno najobetavnejših poetinj mlajše generacije, sem spoznala med simpozijem o vlogi ženske poezije v sodobni afriški družbi, ki je potekal v Oxfordu, v organizaciji založbe African Books Collective Ltd., kjer je Mojca takrat delala kot mediatorka avtorskih pravic za vzhodno Evropo. Kot avtorico sem jo spoznala kasneje, na njenem nastopu v okviru letnega srečanja Slovencev, živečih v Veliki Britaniji. Mojca Pelcar — Šarf je prva slovenska predstavnica gibanja ersatz (iz nemške besede, ki pomeni zamenjava — substitut; v Veliki Britaniji se je ta beseda pojavila kot sinonim za drugorazredni nadomestek v zgodnjih dvajsetih letih 20. stoletja), trenutno najbolj intrigantnega dogajanja v otoški poeziji, v katerem ima sama ključno vlogo.

Poglavitni vidik gibanja ersatz, kot ga je na nedavnem kolokviju o sodobnih tokovih v poeziji na Univerzi v Fair Bluffu v Južni Karolini podala Mojca Pelcar — Šarf, je, da neformalno združbo povezuje zgolj soroden odnos do nacionalnih literarnih kanonov in v njih impliciranih družbenih razmerij moči.

Ti zanimivi mladi glasovi prek postopkov potujitve in zgrešenih srečanj restrukturirajo ‘naravna’, ‘dana’ razmerja kanonov lastnih nacionalnih literatur, pri čemer ne smemo zanemariti, da gre večinoma za glasove mladih, visoko izobraženih poetinj, nezadovoljnih z lastno družbeno vlogo.

Tako znotraj gibanja kot v poeziji Mojce Pelcar — Šarf gre predvsem za odgovor, oživitev in nadgradnjo feminističnih konceptov osemdesetih, ki so v devetdesetih razvodeneli predvsem skozi korporativno privzemanje z namenom spremembe videza, a ohranjanja patriarhalne strukture.

Napis nad mestom je ključna prelomnica v opusu mlade avtorice. V rokah držite njeno četrto zbirko, ki pa se od prejšnjih bistveno razlikuje, saj je do te zbirke poetinja iskala svojo izrazno poetiko in jezik (tako figurativno kot dobesedno, saj je vse prejšnje zbirke napisala v angleškem jeziku):

Počasi te spoznavam, jezik,
tvoje vrline in
tvoja šibka mesta.

S tem spoznanjem se je Mojca Pelcar — Šarf ne samo pričela zavedati svojega izraznega jezika, temveč tudi opusa nacionalne poezije, ki je v ersatzu tako pomemben. Hkrati je občutno razširila tematski spekter svoje poezije, tako tudi jasno prikazuje svoje osebno nezadovoljstvo ob še vedno podrejeni situaciji ženske v sodobni družbi:

... In ljubim bele zastore,
spominjajo me tvojega prezira.
Težko mi je pravzaprav s teboj,
utrujena sem.
Nihče ne verjame. Smejem se.
Ustrašiš se. Utrujena sem.

Velikemu preskoku v lastni poetiki navkljub je Mojca Pelcar — Šarf tudi v pričujoči zbirki ohranila elemente liričnosti in globoke, iskrene osebne izpovedi, a tokrat kvalitativno zelo zanimivo nadgrajene tako s stališči, značilnimi za ersatsz, kot z zgolj zanjo značilnimi estetskimi postopki.

Z Napisom nad mestom je slovenska poezija bogatejša za novo, izvirno delo.

Dr. Jerneja Ericsson,
Stockholm, november 2004Predstavitve


Odzivi in recenzijeO avtorici

Rojena v Šentvidu pri Ljubljani, trenutno živi v Londonu. Je ena ustanoviteljic multikulturnega pesniškega gibanja ersatz. Kandidatka za doktorat iz področja narativnosti kombiniranih medijev (Cross media storytelling).
Avtorica štirih pesniških zbirk (Knife, 2002, Woman, girl, babe, 2003, Airports, 2003 in Napis nad mestom, 2004).


Avtorica o knjigi

Najbolj pogosto berem poezijo na letališčih...
Med čakanjem...
(Letim veliko, lahko bi se reklo preveč.)

Najbolj pogosto pišem poezijo na letalu...
Visoko nad mesti...
(So vsa mesta eno mesto?)


Kontakt: mojcapelcar (pri/at) yahoo.co.ukE-knjiga

Knjiga Napis nad mestom je razprodana. Poleg morebitnega ponatisa je dosegljiva kot e-knjiga:

Klik na povezavo bo odprl zahtevano stran v pregledovalniku. Če želite datoteko shraniti, na povezavo kliknite z desnim miškinim gumbom in izberite 'Shrani povezavo na disk' (ali sorodno, odvisno od platforme in programske opreme, ki jo uporabljate).

Za ogled dokumentov v formatu pdf potrebujete brezplačni program Acrobat Reader.

Napis nad mestom je avtorsko zaščiten z Attribution and NonCommercial licencama pod okriljem Creative Commons.

Napis nad mestom lahko spreminjate, kopirate, razmnožujete, posredujete naprej ali kakorkoli drugače uporabljate pod pogojem, da uporaba ni v komercialne namene, ter da navedete avtorja.Zahvale

Zahvaljujem se Jaki Železnikarju in Sunčanu Patricku Stoneu, brez katerih ne bi bilo napisa nad mestom.

Hvala: Tjaša N., Peter K., Helena M., Tina V.O knjigi

Mojca Pelcar — Šarf: Napis nad mestom
Ljubljana, december 2004

Spremna beseda: dr. Jerneja Ericsson
Lektura spremne besede: Tina V.
Oblikovanje naslovnice: Tjaša N.
Prelom: Peter K.
Tisk: Adoz tisk d.o.o.
Izdal in založil: Institute P.A.R.A.S.I.T.E.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
821.163.6-1
PELCAR-Šarf, Mojca
Napis nad mestom / Mojca Pelcar — Šarf ; [spremna beseda Jerneja Ericsson].
Ljubljana : Institute P.A.R.A.S.I.T.E., 2004
217421056Postavljeno 8. februarja 2005.
Zadnjič obnovljeno 29. avgusta 2013.


Ta stran je avtorsko zaščitena z Attribution and NonCommercial licencama pod okriljem Creative Commons.
Grafika za ozadje te strani je izvedena iz grafike s strani CSS-Intensivstation.
Gostovanje in oblikovanje strani: jaka.org.

Ogledov strani: 3866
Natisnjeno: 04. marca 2024, 14:45:27.