MANTA

Manta je zbirka zgodb, podob in zvokov.
Nihče ne ve, koliko jih je.

Edini način, da jih najdeš je, da uporabiš Mantin iskalnik.

Poizkusi z besedami, ki so povezane z morjem.
Pogoste besede (kot so: in, a, morje, nebo,...) ne pokažejo vse vsebine - nekatere dele Mante lahko najdeš zgolj z eno besedo.

(Nekateri deli Mante zahtevajo audio ali VRML plug-in, večina pa ne.)
Manta is a collection of stories, images and sounds.
Nobody knows how many of them there are...

Only way to find them is to use Manta search engine.

It is suggested to use keywords related to the sea.
Very common words (like: in, and, day, sea, a) will not show all the content - some parts of Manta can be found with one keyword only.

(Some parts of Manta require audio or VRML plug-ins. But most of them not.)

Zahteva: Internet Explorer 5+
Priporočeno: ločljivost: 1024X768 ali več, PC, Win NT4+, črke: Verdana

Requirement: Internet Explorer 5+
Suggested: screen resolution: 1024X768 or more, PC, Win NT4+, font: Verdana
© Aleksandra Globokar, Jaka Železnikar, 2000

Dopolnjeno: avgust 2001 - oblikovanje in navigacija
Updated: Aug 2001 - design and navigation