Jaka Železnikar

  ____    __    ____  ___    __ _    ____  _ __    ____  ___
  / __ )___ / /___ _ / __ \ |__ \  _/_/| |   / / /_ (_) /____  / __ \ |__ \
 / __ / _ \/ / __ `// / / / __/ / _/_/ | | /| / / __ \/ / __/ _ \ / / / / __/ /
 / /_/ / __/ / /_/ // /_/ / / __/ _/_/  | |/ |/ / / / / / /_/ __// /_/ / / __/
/_____/\___/_/\__,_/ \____(_)____//_/   |__/|__/_/ /_/_/\__/\___/ \____(_)____/


Bela 0.2 / White 0.2
Bela 0.2 / White 0.2
:              :
slovenšèina (Slovene)        English (anglešèina)
  ____    __    ____  ___    __ _    ____  _ __    ____  ___
  / __ )___ / /___ _ / __ \ |__ \  _/_/| |   / / /_ (_) /____  / __ \ |__ \
 / __ / _ \/ / __ `// / / / __/ / _/_/ | | /| / / __ \/ / __/ _ \ / / / / __/ /
 / /_/ / __/ / /_/ // /_/ / / __/ _/_/  | |/ |/ / / / / / /_/ __// /_/ / / __/
/_____/\___/_/\__,_/ \____(_)____//_/   |__/|__/_/ /_/_/\__/\___/ \____(_)____/Zahteve:
Netscape Communicator 4 ali kasnejši
loèljivost: 800 x 600
èrkovni družini: Arial CE, Courier New CE
velikost èrkovnih družin: 12

Tvoj 
Loèljivost:


Drugaène nastavitve ali drugaèni èrkovni družini lahko
(popolnoma) spremenijo grafèni izgled in/ali delovanje strani.Requirements:
Netscape Communicator 4 or later
resolution: 800 x 600
font: Arial CE, Courier New CE
font size: 12

Your
Screen resolution:


Different settings/fonts can (completely) distort the graphic relations
and/or events on the page.© Jaka Železnikar
narejeno / made: 1998