Jaka Železnikar: Angel 2
/20 april 1998/Struktura Angela 2     Zahteve     Pismo-kaj naj naredim      - X -

Angel 2
http://www.kiss.uni-lj.si/~k4ff0047/angel/o.htm
 
Angel 2:
- Angel
- Drug
- Galerije (Angel, Drug, <>/=)
 

Ko doloèiš spremenljivke in vneseš neznanke,se na tvoj ukaz (ODGOVOR) izpiše besedilo (vprašanje), tako na
samo stran, kot tudi v pismo.

Prosim, pošlji odgovor na vprašanje.

Odgovori sestavljajo Galerije

Povezava - X - zapre okno.

© Jaka Železnikar, 1998
 OK:

800x600

Èrkovna družina:
Courier New CE

- Western
- Variable Width font: Times New Roman CE, 12
- Fiixwd Width font: Courier New CE, 12
- Use document-specified fonts, including Dynamic Fonts

Netscape Communicator

© Jaka Železnikar, 1998
 


Pismo

Ko si doloèil/a spremenljivke in vnesel/la neznanke,
se na tvoj ukaz (ODGOVOR) izpiše besedilo, tako na
samo stran, kot tudi v pismo.

Prosim, pošlji odgovor na vprašanje.

Odgovori sestavljajo Galerije:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Angleškemu besedilu sledi slovensko.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

Jaka Zelezniikar: Angel 2
net.art project, 20 April - 5 May
http://www.kiss.uni-lj.si/~k4ff0047/angel/o.htm
 

OK: Netscape Communicator, 800x600
Language: Slovene (SI), any language
 

?: Interactive text. Tell who is the Other and who is
   the Same. What do they think {of itch other}. Gallery
   of answers & texts.

!: Please send me (from 20 April - 5 May) your opinion
   about net.art based on culture specific code system
   (= +/- language).
   I'll include your answer into the project. Please
   indicate (in English) whether you want your name
   included in your text or not. Use any language.
   Please mark the letter with OPINION in the _subject_
   box.
   Thank you.
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Added bellow is the same text in Slovene.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

Jaka Železniikar: Angel 2
medmrežna umetnost, 20 april - 5 maj
http://www.kiss.uni-lj.si/~k4ff0047/angel/o.htm
 

OK: Netscape Communicator, 800x600
Jezik: Slovenšèina, katerikoli jezik
 

?: Interaktivno besedilo. Povej, kdo je Drug in kdo Isti.
   Kaj mislita {drug o drugem}. Galerija odgovorov in
   besedil.

!: Prosim, pošlji mi (poleg besedila in odgovora), tvoje
   mnenje o medmrežni umetnosti, ki temelji _na s kulturo
   pogojenem/ za neko kulturo znaèilnem_ kodnim sistemom
   (+/- jezik). Ta odgovor bo (kot bosta tudi besedilo in
   odgovor) vkljuèen v projekt. Prosim napiši, ali želiš, da
   je tvoje ime vkljuèeno v tvoje besedilo, ali ne. Uporabi
   katerikoli jezik. Prosim, oznaèi pismo z OPINION v
   subject-u.
   Hvala.