- izberi/doloèi in slovnièno uskladi DRUGEGA
- izberi eno izmed možnosti
- klikni gumb ODGOVOR

- napiši odgovor (v pismo)
- èe ne želiš, da je ob besedilu-odgovoru
  tvoje ime, to prosim napiši na koncu pisma
  
(npr.: NE ime)

- pošlji pismo (prosim ne spreminjaj subjecta in
  ne zbriši besedila, ki je pismu dodano avtomatièno)

 

- vsi odgovori bodo sestavili Galerijo Drug
- poleg te galerije sta še galeriji Angel in
  <>/=

- okno zapreš s klikom na: - X -

- prva stran, Angel