- izberi število Angelov
- izberi eno izmed možnosti
- klikni gumb ODGOVOR
 

- napiši odgovor (v pismo)
- èe ne želiš, da je ob besedilu-odgovoru tvoje ime,
  to prosim napiši na koncu pisma (npr.: NE ime)
- pošlji pismo (prosim ne spreminjaj subjecta in
  ne zbriši besedila, ki je pismu dodano avtomatièno)

- vsi odgovori bodo sestavili Galerijo Angel
- poleg te galerije sta še galeriji Drug in <>/=

- okno zapreš s klikom na: - X -

- prva stran, Drug