J a k a   Ž e l e z n i k a r
 
 
 
INTERAKTIVALIJA
 
I N T E R A K T I V A L I J A
 
jezik
language
slovenščina
Slovene
 
 
 
I N T E R A C T I V A L I A
 
language
jezik
English
angleščina
 
 
 
 .
interaktivna poezija
interactive poetry
.
.
ISBN
961-90524-3-9
.
.
.
© Jaka Železnikar, 1997, 1998
.
.
prevod v angleščino
translation into English
Rok Žaucer
.
 jezikovni pregled (slovenščina)
language editing (Slovene)
Tina Verovnik
.
.
.
.


@
kontakt/contact