Jaka Železnikar

Pesnik, eden pionirjev spletne umetnosti/literature, programer

Projekti » narejeni z 'dodatek za Firefox' (5 projektov)

Pesem za 莫海伦

december 2007 — januar 2008
Ključne besede: · ·
Tehnologije: · · ·

» Odpri Pesem za 莫海伦

Komputacijska spletna vizualna pesem, dodatek za Firefox.

Spletna stran in dodatek vključujeta kitajske pismenke. Če namesto pismenk vidite □□□, ??? ali soroden izpis, vaš operacijski sistem nima nameščene ustrezne črkovne družine. Namestitev slednje odpravi nepravilnost.

Pesem za 莫海伦 je dodatek (manjši program, ki pregledovalniku doda nove možnosti). Namesti se kot dodatna orodna vrstica. Pesem za 莫海伦 se lahko sproži na kateri koli spletni strani. Ob tem stran počasi, element za elementom, postaja vse bolj bela. Proces je zaključen, ko je spletna stran popolnoma bela. To okvirno traja od minute do treh.

Pesem za 莫海伦 je komputacijska vizualna pesem o prehodnosti in minljivosti stvari in razmerij.

Razorganizator · Disorganiser

marec / september 2007
Ključne besede: · ·
Tehnologije: · · ·

» Odpri Razorganizator · Disorganiser

Grafične intervencije v pojubne spletne strani. Dodatna orodna vrstica za pregledovalnik interneta Firefox.

Podoba poljubne spletne strani (oziroma trenutno vidnega dela spletne strani, če je večja od ekrana) je razumljena kot matrica, ki se reproducira. Velikost, višina in širina reprodukcije so drugačne kakor pri matrici. Reprodukcija se umesti v izbrani del matrice in postane njen del. Postopek se večkrat ponovi. Rezultat je neponovljiva likovna struktura, ki izhaja iz manipulirane poljubne spletne strani.

Črke · Letters · 字母 ( v. 2.0)

Februar/maj 2007
Ključne besede: · ·
Tehnologije: · · ·

» Odpri Črke · Letters · 字母 ( v. 2.0)

Spletna vizualna pesem — razširitev, dodatna orodna vrstica za pregledovalnik interneta Firefox. (dopolnjena različica, verzija 2.0)

Spletnim stranem je dodana animirana 3D abeceda, ki se odziva na tipkanje. Črke je tudi možno premikati preko strani.

Črke · Letters · 字母

september 2006
Ključne besede: · ·
Tehnologije: · · ·

» Odpri Črke · Letters · 字母

Spletna vizualna pesem — razširitev, dodatna orodna vrstica za pregledovalnik interneta Firefox (prva verzija).

Spletnim stranem je dodana animirana 3D abeceda, ki se odziva na tipkanje.

Spreminjevalec / Changer / 改变机

zima 2004 / poletje 2005
Ključne besede: ·
Tehnologije: · · ·

» Odpri Spreminjevalec / Changer / 改变机

Spreminjevalec je razširitev, dodatna orodna vrstica za pregledovalnik interneta Firefox, ki mu doda vrsto disfunkcionalnosti. Spreminjevalec omogoča textovne in grafične intervencije v spletne strani: umeščanje, premeščanje, sprememba in izbris ter njihove kombinacije.